Privacy policy

Dit is het Privacybeleid van de apps (hierna: “de App”) die zijn ontwikkeld door Dtd B.V.

Inleiding
Wij vragen u kort de tijd te nemen om het Privacybeleid van onze App door te nemen. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van of via de App ontvangt of aan de App verstrekt. Onze App verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan de privacy van gebruikers van onze App en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. De App verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw eigen tandarts- of mondzorgpraktijk is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke data de App verzamelt en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruikmaakt van de App, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan de App. De App bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u zijn verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. De App gebruikt deze gegevens om afspraakbevestigingen via een SMS- of pushbericht aan u te kunnen versturen. Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Putsh berichten

Het aan- en afmelden voor de pushberichten van de Apps kunt u aan/uit zetten in de instellingen van uw smartphone. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de App, kunt u deze verwijderen van uw telefoon.

Privacybeleid van derden
Ons Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met de App. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden wij u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen alvorens u ze gebruikt.

Henry Schein Vergelijk Mondzorg        
Site by: ClassDesign
© 2017 - PRAKTIJKAPP
Appbeheer login | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact