Privacy policy

Privacy statement

Dit is het Privacy beleid van de apps (hierna: “de App”) die zijn ontwikkeld door Dtd B.V. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 12 februari 2016.

Inleiding

Wij vragen u kort de tijd te nemen om het Privacy beleid van onze App door te nemen. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van of via de App ontvangt of aan de App verstrekt. Onze App verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan de privacy van gebruikers van onze App en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. De App verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw eigen tandarts- of mondzorgpraktijk is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke data de App verzamelt en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt.
Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruikmaakt van één van onze Apps, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan de App. De App bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u zijn verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. De App gebruikt deze gegevens om afspraakbevestigingen via een SMS- of pushbericht aan u te kunnen versturen. Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Push berichten

Het aan- en afmelden voor de pushberichten van de Apps kunt u aan/uit zetten in de instellingen van uw smartphone. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de App, kunt u deze verwijderen van uw telefoon.

Privacy beleid van derden

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met de App. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden wij u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Dtd B.V. behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid aan te passen en raadt u aan om het Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Als u vragen of zorgen heeft over het Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met uw eigen tandarts- of mondzorgpraktijk opnemen.

Henry Schein Vergelijk Mondzorg        
Site by: ClassDesign
© 2018 - PRAKTIJKAPP
Appbeheer login | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact